Дейност на Българско Почвоведско Дружество (БПД)

 

    

Черноземите в България  - Проблеми, оценка, опазване и използване 

Изтегли на PDF

Геохимични и Агроекологични проблеми на Златишко - Пирдопското поле и околността 

Изтегли на PDF 

             

СВЕТОВЕН ДЕН НА ПОЧВАТА 5 ДЕКЕМВРИ 2016

Изтегли на PDF
 

СВЕТОВЕН ДЕН НА ПОЧВАТА 5 ДЕКЕМВРИ 2017

Изтегли на PDF